terug naar overzicht

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland.

De KNRB (opgericht 21 januari 1917) heeft 120 verenigingen met ruim 33.000 leden. De verenigingen zijn onder te verdelen in studentenverenigingen en burgerverenigingen. De gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. Bij studentenroeiverenigingen is de gemiddelde leeftijd 22 jaar en bij burgerverenigingen 47 jaar. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 20-25 jaar.

De KNRB zet zich voor deze verenigingen ondermeer in op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigt de KNRB de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar WK’s en Olympische Spelen.

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.

terug

Contactgegevens

Bosbaan 10
1182 AG Amstelveen

(020) 646 27 40

info@knrb.nl
http://www.knrb.nl/